Friday, 20 April 2012

Panitia Bahasa Melayu telah menganjurkan satu lawatan ilmiah bertempat di Sekolah Menengah Agama Bestari Selangor di bawah kerjasama bersama Panitia Bahasa Melayu sekolah tersebut. Lawatan ini telah diadakan secara tidak langsung dibantu oleh Projek SPM Sm Imtiaz Kuala Terengganu bertarikh 26 Januari 2012.

GAGASAN SATU MALAYSIA
(a) PENDAHULUAN:

- Satu gagasan untuk memupuk perpaduan – rakyat Malaysia berbilang kaum
- berteraskan beberapa nilai penting
- menjadi amalan setiap rakyat
- idea yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia keenam iaitu Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
- menggambarkan beliau seorang yang berpandangan jauh untuk memajukan negara
- satu formula untuk menjayakan Wawasan 2020
menjadi bahan perbincangan dari warung kopi ke sidang parlimen

(b) PENUTUP:

- merupakan satu gagasan yang amat baik untuk jangka pendek dan jangka panjang
- banyak kebaikan yang menjadi pemangkin keamanan dan kemajuan negara
- perlu disokong penuh tanpa berbelah bahagi oleh semua pihak
- perlu melakukan anjakan paradigma
- pasti mencapai objektif
- slogan ‘Negara Kita, Tanggungjawab Kita’

(c) ELEMEN:

Isi-isi:
1. Konsep Gagasan Satu Malaysia
- bukan satu dasar baharu
- merupakan pelengkap pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan perpaduan kaum
- merupakan satu formula mencapai Wawasan 2020

2. Konsep perpaduan
- berbeza dengan konsep asimilasi yang diamalkan oleh negara lain
- menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia
- menekankan sikap penerimaan rakyat berbilang kaum
- mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat dan negara

3. Prinsip keadilan
- nasib semua kaum terbela
- tiada pihak yang terpinggir / tersisih
- mengambil kira kemajuan kaum yang berbeza
- memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukan

4. Aspek utama – Penerapan teras-teras perpaduan
- Dilaksanakan dalam dua aspek utama
- iaitu penerapan teras-teras perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi
- Teras perpaduan terbahagi kepada 3 elemen – sikap penerimaan, prinsip-prinsip kenegaraan dan keadilan sosial
- Sikap penerimaan – penerimaan keunikan kaum-kaum di Malaysia melalui sikap toleransi dan saling menghormati
- Prinsip kenegaraan – berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara
- Keadilan Sosial – keadilan untuk semua kaum

5. Aspek Utama – Penerapan nilai-nilai aspirasi
- bertujuan untuk merealisasikan ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’
- lapan nilai aspirasi diperkenalkan – budaya berprestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu dan budaya inovasi, nilai integrity, ketabahan, kesetiaan dan kebijaksanaan
- budaya berprestasi tinggi – bertujuan untuk memastikan setiap perkara dan setiap tugas yang dilaksanakan mencapai tahap yang terbaik
- budaya ilmu – kecenderungan untuk sentiasa menuntut ilmu sepanjang hayat


(d) KEBAIKAN:

Isi-isi:
1. Dapat memupuk perpaduan kaum
- perpaduan kaum dapat dipupuk dan terus dipelihara
- penting kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan berbilang kaum
- dapat dipupuk melalui amalan nilai murni – nilai hormat-menghormati, kesederhanaan dan berbudi bahasa
- setiap kaum saling menghormati agama dan kepercayaan kaum yang lain
- membolehkan rakyat hidup dalam aman damai

2. Dapat mewujudkan keadilan sosial
- dapat diberikan melalui peluang pendidikan dan pembangunan
- semua rakyat dapat menikmati kemudahan asas, khususnya penduduk luar bandar dan golongan miskin
- golongan miskin akan diberikan bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat - hulurkan bantuan, ringankan beban
- rakyat dapat menikmati keselesaan hidup

3. Dapat memajukan ekonomi negara
- melonjakkan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap
- kerajaan telah membuat perubahan strategi ekonomi
- Dasar Liberalisasi telah menarik minat pelabur asing
- mendorong syarikat antarabangsa melabur di Malaysia
- kedatangan pelabur asing membuka peluang pekerjaan

4. Dapat menerapkan nilai-nilai aspirasi
- menaikkan prestasi rakyat dan memajukan negara
- menerapkan nilai budaya ilmu, budaya berprestasi tinggi dan budaya inovasi
- nilai budaya ilmu menjadikan rakyat memiliki ilmu pengetahuan yang tinngi dan dipandang mulia
- nilai budaya aspirasi bertepatan dengan slogan 'Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan'
5. Dapat menaikkan imej negara
- negara dikenali sebagai negara yang semakin maju
- menjadikan negara kita lebih dikenali sebagai negara yang pesat membangun
- berminat untuk mempelajari cara pentadbiran Malaysia
- imej negara yang semakin baik perlu dijaga


(e) LANGKAH MENJAYAKAN

Isi-isi:

1. Peranan menteri
- mempunyai kuasa untuk melaksanakan projek pembangunan dan ekonomi
- kawasan luar bandar dan kawasan yang mempunyai penduduk miskin diberikan tumpuan
- memperbanyak pembinaan rumah kos rendah

2. Peranan wakil rakyat
- boleh melaksanakan aspek-aspek utama yang terkandung dalam gagasan
- perlu berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengira kaum dan agama
- menyelesaikan masalah penduduk setempat – kemudahan asas

3. Peranan kakitangan awam
- merupakan pelaksana bagi setiap projek pembangunan yang dirancang
- mesti mengamalkan nilai-nilai aspirasi – budaya berprestasi tinggi dan integrity
- semua kerja yang diamanahkan mesti disiapkan mengikut jadual dan menepati kualiti yang ditetapkan
- rakyat gembira

4. Peranan media massa
- dapat mempengaruhi minda rakyat
- mempamerkan logo dan memperdengarkan lagu Gagasan Satu Malaysia di kaca televisyen atau di corong radio
- menyiarkan aktiviti dan program yang dibuat oleh kerajaan
- mengadakan kempen dan memberikan penerangan secara berterusan

5. Peranan rakyat
- mesti sedar tujuan gagasan ini adalah untuk membela nasib mereka
- seiringan dengan slogan ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’
- mengamalkan nilai-nilai murni – hormat-menghormati, kesederhanaan, berbudi bahasa
- perpaduan kaum dipelihara
- pembangunan negara berjalan lancar